Emlak Yönetimi

MASK YÖNETİM

EMLAK YÖNETİM HİZMETLERİ

Emlak Yönetimi ülkemizde yeni gelişen bir sektör olmasına rağmen geleceğe dönük önü açık bir sektördür. Emlak Yönetimi ile emlakçılık birbirine benzer sektörler olarak algılanmasına rağmen emlak yönetimi emlakçılığın kurumsallaşmış, daha çok kiralama ve yeni binaların satışına dönük bir hizmet sunar.

Mask Yönetim olarak uzman ekiplerimizle;

 • Emlak satış, araştırma, kiralama ve değerleme hizmeti,
 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık hizmeti,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması hizmeti,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapmak,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar,
 • Kat malikleri ile yapılan sözleşme ile kira takibi, aidat takibi ve ödeme takibi hizmeti verir,
 • Kat malikleri ile yapılan sözleşme çerçevesinde tahliye ve icra davalarını takip ederiz.