MEVZUAT

 • Kat Mülkiyeti Kanunu

 • Emlak Vergisi Kanunu

 • Enerji Verimliliği Kanunu

 • Kimlik Bildirme Kanunu

 • Otopark Yönetmeliği

 • Sığınak Yönetmeliği

 • Enerji Verimliliği Kanunu

 • İş Kanunu

 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği

 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 • Tebligat Kanunu

 • Yapı Denetimi Hakkında Kanunu

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi

 • Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

 • Deprem Böleglerinde Yapılacak Bianalar Hakkında Kanun

 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik