Site Yönetimi

MASK YÖNETİM

SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ

Profesyonel apartman yönetimi hizmeti veren firmamız, konusunda uzman profesyonel yöneticilerle, sitenize, işhanınıza ve apartmanınıza uygun profesyonel yönetimi aşağıdaki başlıklar altında size özel sunmaktadır.

Site Yönetimi

İdari İşler Hizmetleri

 • Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
 • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması,
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması, (baret, emniyet kemeri, özel elbise vb.),
 • Personelin sürekli eğitiminin yapılarak, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması,
 • Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanması ve site yönetimine sunulması,
 • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması, onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması,
 • Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi, denetim raporların site yönetimine sunulması,
 • Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması,
 • Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle, bağımsız bölümlerden gelen arıza, şikayet ve istek kayıtlarının tutulması, arıza ve şikayetlerin giderilmesi, yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi,
 • Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun, itina ile kullanılmasının sağlanması.

Site Yönetimi

Aidat Takip ve Muhasebe Hizmetleri

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,
 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
 • Personel maaşlarının ödenmesi,
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
 • Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması,
 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması.

Site Yönetimi

Teknik İşler

 • Su deposu, hidrofor tesisi,
 • Jeneratör ve yakıt tankı,
 • Asansörler ve çatı arası makine daireleri,
 • Santral ve telefon sistemleri,
 • Merkezi sistem dahili telefon,
 • Merkezi TV anten sistemi,
 • Merkezi uydu sistemi,
 • Klima sistemleri,
 • Su depoları,
 • Paratoner sistemi, yaygın alarm sistemi,
 • Yüzme havuzları ve bu havuzların makine daireleri ve içindeki donanım,
 • Çevre aydınlatma sistemi,
 • Spor tesislerinin aydınlatma sistemleri,
 • Otomatik giriş bariyerleri,
 • Kapı zilleri, otomatları,
 • Blok aydınlatmaları,
 • Ortak alanlardaki soyunma odaları, duşlar, tuvaletler,
 • Ortak alanlardaki tüm su tesisatı,
 • Spor salonları ve donanımları,
 • Ortak alanlardaki oturma grupları,
 • Ortak alanlarda ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım (kapılar, pencereler vs.)
 • Yönetim ofisi ve tüm müştemilatı ile donanımları,
 • Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm teknik benzer sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması.

Site Yönetimi

Temizlik Hizmetleri

 • Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması (daire sakinlerinin yapacağı ayrıma göre kağıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi ve site dışına nakli)
 • Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin yukarıdaki mantıkla toplanması ve tasnifi,
 • Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması,
 • Ortak mahallerde bulunan;

Asansörler, asansör makine daireleri, Merdiven hacimleri, Korkuluklar, Posta kutuları, Girişler, Bodrum kat depo ve sığınak alanları, Yağmur suyu giderleri, Otoparklar, Duş ve WC’ler, Çocuk oyun sahaları, Yürüme yolları, Genel dinlenme alanları, Spor alanları, Havuzlar, Yönetim binası ve müştemilatı, Yeşil alanlar, Banklar, Çöp kutuları, Peyzaj alanları, Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin en hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.

Site Yönetimi

Peyzaj Bakım Hizmetleri

 • Yeşil alanların sulanması,
 • Çimlerin biçilmesi,
 • Ağaçların budanması,
 • Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi,
 • Otların ayıklanması,
 • Bahçe bakımı,
 • Gübreleme,
 • Zirai mücadelenin yapılması,
 • Haşerelerle (sivrisinek, karasinek, böcek, fare v.s) mücadele edilmesi

Site Yönetimi

Güvenlik ve Kontrol Hizmetleri

 • Sitede can ve mal güvenliğinin korunması, Site prestijinin korunması ve Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi,
 • Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması,
 • Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi,
 • Teknik hacimlerde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması,

Site Yönetimi

Havuz Bakım Hizmetleri

Havuz bakımındaki yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine ve havuzda bakteri üremesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzlarının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için aynı hassasiyetle bakımlarının da yapılması gerekir. Bu hizmet, havuz ile ilgili her türlü bakımın detaylı ve profesyonel kişilerce yapılacak bir hizmeti kapsar.

 • Filtrasyon sistemi kontrolü,
 • Filtrasyon pompasının temizlenmesi ve bakımı,
 • Havuz dip temizliği ve süpürülmesi,
 • Havuz yüzeyindeki yabancı maddelerin temizliği,
 • Savak kanallarının ve ızgaralarının temizliği,
 • Tüm su alma, boşaltma ve devir daim tesisatlarının kontrolü,
 • Havuz suyu kimyasallarının uygun metotlarla havuz suyuna karıştırılması,
 • Havuz suyu kimyasal değerlerinin ölçümü.